Skads sogns Seniorklub

Seniorklubben blev startet i 1969, under navnet ”Guldalderklubben”. De første lokaler blev i det gamle kommunekontor, efter Skads kommune blev nedlagt i 1967. Kaldet ”Aktivitetshuset”. I dag mødes vi nede på ENERGIEN i foreningslokalet.

Vi har i øjeblikket ca. 100 medlemmer med en bestyrelse på 5 og 2 suppleanter.

Foreningen arrangerer møder/foredrag/banko/musik i vinterhalvåret hver anden uge.

De uger, hvor der ikke er møder, er der hobby, hvor der er mulighed for håndarbejde, kortspil og social samvær.

I sommerhalvåret arrangeres udflugter. Om foråret har vi en eftermiddagstur. Midt på sommeren står den på en heldagstur i samarbejde med menighedsrådet og sidst på sommeren igen en halvdagstur. En gang årligt arrangeres en turistrejse til f.eks. Tyskland og Sverige.

Se programmet i Fællesbladet og her på hjemmesiden.

For yderlige oplysning henvendelse til Kjeld Nordby tlf. 75160085/20673678.

Billeder