Nyheder

Skads-Andrup Hjælperkorps

Kære ALLE borgere i Skads-Andrup Vi har brug for jer.Der har netop været holdt et møde ang. arrangementer som vi gerne vil have i vores lokalsamfund

Nyt om Facebook/Meta-aktiviteter

På skadsandrup.dk/meta kan du finde oplysninger og nyheder vedrørende Meta/Facebook byggeriet ved Andrup.Her finder du også lokalplanen og VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) redegørelsen

Indsigelser til kommunalplan 2022 – 34

Nedenstående er information Lokalrådet har modtaget fra Esbjerg Kommune som opfølgning på mødet Som lovet kommer her linket til høringsportalen, hvor I kan aflevere høringssvar: https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/hoering?hid=66dd9a82-0b5d-4b92-970c-37cfcd57a6c6 Høringsfristen er