Skt. Hans Arrangementer ved Spejderhytten

Så er der Skt. Hans aften igen den 23.6, og i år kan vi sikkert fejre det igen. Det foregår nede ved spejderhytten, Majgårds Alle 43.

Kl 14 – 17: Spejderne arrangerer for børnene. Se deres opslag

Kl 20: starter Skt. Hans aften med båltænding, midsommervisen, båltaler og slutter med en sommersang.
Båltaler er: May-Britt Andrea Andersen. Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Formand for Sundhed og omsorgsudvalg i byrådet.
Spejderne sælger kaffe og kage, øl og vand.

Det bliver måske sidste gang vi holder Skt. Hans aften ved kælkebakken, da den planlægges erstattet af en regnvandssø.
Kælkebakken planlægges flyttet op på trekanten langs stien til skolen.

Lokalrådet Skads Andrup