Strategisk Udviklingsplan – De første tiltag bliver en realitet

Lokalrådet har valgt at prioritere forskønnelsen af Skads og Andrup byveje som de første tiltag, at arbejde med i den strategiske udviklingsplan for Skads Andrup. Vores lokalområde er blevet begunstiget med en pose penge fra landsbyplanpuljen, penge som er øremærket til hertil. Det er endvidere lokalrådets ambition at søge diverse fonde og støttepuljer for at fuldføre flere borger ønsker/forslag fra den Strategiske udviklingsplan.

Byforskønnelse af Andrup Byvej: Byforskønnelsen vil blive udført i samarbejde med Teknik og Miljø udvalget ved Esbjerg kommune, og der plantes 5 vejtræer og staudebede langs Andrup Byvej, således:

Sikker Skolevej: krydsningen af Andrup Byvej ved skolen trafiksikres ved belægning med rød asfalt.
Arbejdet er planlagt til 2024 i den frostfri periode.

Samlingspunkt i det grønne areal ved Skads Kirke:
Arbejdet med etablering af en delvis cirkelformet bænk, og rundt staudebed + løg bed i midten, er godt i gang og forventes snart færdigt.

Flere træer: For at understrege at man er i bymæssigt område, etableres der flere vejtræer ved i græsrabatten indenfor byskiltet i Skads.

Flere Bænke: Etablering af 1 eller 2 bænke langs cykelstien mellem Andrup og Skads.

Nordskrænten i Andrup skifter navn til Andruplundvej: kender du Andruplund – en skøn, bøge-omkranset lysning? Det gjorde Lokalhistorisk Arkiv og Keld Norby heldigvis – og så er det jo oplagt, at navngive vejen der fører forbi lunden: Andruplundvej!

Skads Andrup Lokalråd, Kurt Nybo Jensen

Se som PDF