Indbydelse til Lokalrådets Årsmøde 2024

Indbydelse til
Skads Andrup Lokalråds Årsmøde
Onsdag den 13. marts 2024 kl. 19:00
i Foreningslokalet ved Energien

Mød op og få en orientering om hvad der sker i dit lokalområde. Vi har også brug for din mening om hvad vi skal gøre for at skabe et bedre lokalområde i Skads og Andrup.

Vores lokalområde er i de seneste år blevet genstand for nogle gevaldige ændringer og udfordringer (Facebook grunden, Kommunal planen med store erhvervsområder), som vil få stor indflydelse på udviklingen i og omkring Skads og Andrup.

Vi har brug for dine ideer til fortsat at udvikle vores lokalområde til et attraktivt sted at bosætte sig.

Dagsorden.

 • Valg af ordstyrer
 • Beretning
 • Regnskab
 • Ændring af lokalrådets vedtægter – repræsentant fra Aktivitetsudvalget i lokalrådet.
 • “Aktivitetsudvalget samler byerne”
 • Plan for forskønnelse af Andrup og Skads byveje
 • Indkomne forslag
 • Valg af repræsentanter til lokalrådet:
  • Lokalrådsmedlemmer
   • På valg: Patrick Sutman (modtager genvalg)
  • Suppleanter til lokalrådet
  • Revisorer
  • Revisorsuppleant
 • Eventuelt

Der vil blive serveret vand/øl/kaffe/the og franskbrødssnitter under mødet.

Af Kurt Nybo Jensen