Indbydelse til Lokalrådets Årsmøde 2023

Indbydelse til
Skads/Andrup Lokalråds Årsmøde
Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19:30
i Foreningslokalet ved Energien

Mød op og få en orientering om hvad der sker i dit lokalområde. Vi har også brug for din mening om hvad vi skal gøre for at skabe et bedre lokalområde i Skads og Andrup.

Vores lokalområde er i de seneste år blevet genstand for nogle gevaldige ændringer og udfordringer (Facebook grunden, Kommunal planen med store erhvervsområder), som vil få stor indflydelse på udviklingen i og omkring Skads og Andrup.  

Vi har brug for dine ideer til fortsat at udvikle vores lokalområde til et attraktivt sted at bosætte sig. 

Dagsorden.

 • Valg af ordstyrer
 • Beretning
 • Regnskab
 • Orientering omkring strategiske udviklingsplan for Skads, Andrup og Novrup.
 • Orientering omkring Facebook grunden.
 • Indkomne forslag
 • Valg af repræsentanter til lokalrådet:
  • Lokalrådsmedlemmer
   • På valg: Ingelise Terkildsen (modtager genvalg)
   • På valg: Kurt Nybo Jensen (modtager genvalg)
  • Suppleanter til lokalrådet
  • Revisorer
  • Revisorsuppleant
 • Eventuelt

Der vil blive serveret vand/øl/kaffe/the og franskbrødssnitter under mødet.

Af Kurt Nybo Jensen

Se som PDF