Skads Andrup Landsbyfilm

Så er den længeventede Skads Andrup Landsbyfilm blevet udarbejdet og er nu tilgængelig på vores hjemmeside: skadsandrup.dk.

Filmen er selvfinansieret via sponsorater fra lokale firmaer og vi vil fra Lokalrådet gerne takke de firmaer og aktører som har bidraget til realisering af landsbyfilmen.