Åbent brev til Esbjerg Kommune om Kommuneplan 2022 – 34

Esbjerg Kommune

Byrådet

”Spørgetid”

Skads Andrup 16.06.2022.

Åbent brev til Esbjerg kommune om Kommuneplan 2022 – 34.

Borgernes forslag ignoreres af Esbjerg Kommune

I forbindelse med udkastet til forslaget til en ny kommuneplan arrangerede Skads Andrup lokalråd et borgermøde, da planen har store konsekvenser for netop vores område. Kommunen planlægger at placere virksomheder med særlig høj miljøbelastning som vore direkte naboer mod vest, nord og øst – langs motorvejen fra Storegade til Korskroen.

Over 200 mødte frem i forsamlingshuset og mange borgere har brugt tid og kræfter på at udarbejde kommentarer, ideer og forslag til ændringer, enkelte med juridisk assistance.
Hvad er så resultatet af borgernes demokratiske deltagelse.

Ud over mindre justeringer af redaktionel og teknisk karakter er eneste større ændring i Kommuneplan 2022 – 34, at forslaget om et erhvervsområde ved Nr. Vong er taget ud.

”Så absolut ingenting ”udgår” i Skads Andrup!!!”

Kommunen begrunder: ”Desværre har det ikke været muligt at følge disse ideer op i processen omkring kommuneplanforslaget, fordi alle større ændringer kræver en ny høringsperiode, hvilket vil forsinke vedtagelsen af forslaget betragteligt”. 

Flere borgere spørger så: Hvorfor deltage i og bruge tid på møder og udarbejde svar, når der ikke er tid til at følge op på vores kommentarer, forslag og ideer i selve kommuneplanen? Hvor er den demokratiske proces, hvis formålet blot er at haste vedtagelsen af kommuneplanen igennem?

I indstillingen fortsættes der med følgende ”løfte”: ”Der forventes af den grund et opfølgende arbejde med at igangsætte kommuneplanændringer, der kan realisere høringsperiodens bedste ideer”.

Hvad kan vi forvente? Alle ved jo at det er svært at få lavet en plan om, der først er vedtaget. Hvad sker der med alle de gode ideer og forslag? Hvad er proceduren for dem og i hvilken udstrækning vil forslagsstillere og borgere blive inddraget i den proces?

Skads Andrup lokalråd

Se som PDF