Hørringssvar fra Skads Andrup Lokalråd til kommuneplan 2022-34

Til
Esbjerg Byråd
Teknik og Miljø. Kommuneplan & klima.
Torvegade 74
6700 Esbjerg Skads Andrup 18.4 2022

Vedr.: Høringssvar til udkast til kommuneplan 2022 – 34.

Følgende høringssvar bygger på debatten fra borgermødet om udkastet til ny kommuneplan 2022 – 34 i Skads forsamlingshus 2. marts 2022. Derudover fra borgermøde om den strategiske udviklingsplan 5. marts 2022 samt borgermødet 5. april 2022.

1. Kommentarer til udstykningen af nye erhvervsområder mellem Skads Andrup og motorvejen fra Andrupvej til Lundevej/Korskroen samt det nye transportcenter.

Indbyggertallet i Esbjerg kommune har været stagneret de sidste årtier trods forsøg fra Esbjerg kommune på at ændre det.

Derfor forstår vi ikke her i Skads Andrup, at vores særdeles attraktive bosætningsområde bl.a. med et af kommunens flotteste udsigter fra Kongehøjene nord for Skads skal ødelægges, af ikke blot et nyt erhvervsområde, men et erhvervsområde i klasse 5 – 7 med op til 40 meter høje bygninger og erhverv, der kan medføre sikkerhedsrisiko samt forurening med støj, lugt og lys.

Vores erfaringer fra biogasanlægget ved Korskroen viser at garantier fra kommunens side om, at der tages højde for f.eks. luftforurening i lokalplanen ikke holder stik. Det lugter jævnligt ret dårligt fra biogasanlægget. Dertil kommer lysforurening fra såvel biogasanlægget som kontorbygningerne ved lufthavnen. Med den type virksomheder, der er planlagt i det nye erhvervsområde, kan vi sikkert forvente en række problemer med sikkerhed, lugt og lysforurening på trods af lovning om det modsatte.

Skads Andrup er i en spændende udvikling, som ud over en attraktiv natur kendetegnes ved en forsat ”landsbykultur” med engagerede og aktive borgere, der bakker op om vore mange lokale aktiviteter og initiativer. Det afspejler sig ikke blot i mange nye tilflyttere, men også i at mange unge vender tilbage efter endt uddannelse og indhøstede erfaringer uden for området.

Derfor anbefaler vi at kommunen vil være med til at finde et alternativt. Det kunne være at det nye erhvervsområde rykkes ud til et nyt erhvervscenter ved Korskroen, hvor der ligger en række erhvervsvirksomheder i forvejen og desuden allerede er planlagt flere som et nyt transportcenter. Dermed vil de forventede stærkt strømforbrugende virksomheder også komme tættere på Endrupværket. Med hensyn til mantraet om, at der skal udbygges ud fra eksisterende erhvervsområder, så er der som sagt allerede et erhvervsområde ved Korskroen med lufthavn, kontorbygninger, bilhandel, servicestation med cafeteria og biogasanlægget. Dertil kommer det nye transportcenter.

Skal indbyggertallet øges i Esbjerg må vi netop trække på den unikke mangfoldighed, vi har i kommunens forskellige bomiljøer, herunder det særlige bomiljø her i Skads Andrup som en blanding af forstad og aktiv landbykultur i et dejligt naturområde. Et samfund , hvor der er mulighed for at bo, når man er barn, ung, voksen og ældre. Om man bor til eje eller leje. I by eller på land. Skads Andrup byder på det hele.

2. Anbefalinger ud fra de seneste års erfaringer med erhvervsinitiativer i området.

Gennem de senere år har vi fået en transportkorridor for høje transporter. Her var planen, at der skulle komme ca. 6 transporter om ugen, men nu er det 6 om dagen med tilhørende lys, støj samt trafik usikkerhed.
Biogasanlægget er også blevet etableret med lugt- og lysforurening.
Her seneste opbygges nu et stort datacenter mellem Andrup og Esbjerg.
Ud fra borgernes erfaringer med det, har vi følgende anbefalinger.

– at berørte lodsejere ikke skal se frem til flere år i usikkerhed om deres situation, som vi har set langs Storegade mellem Andrup og motorvejen. Derfor ser vi frem til Esbjerg kommunes nye politik med at tilbyde berørte lodsejere et individuelt møde med mulighed for opkøb af deres ejendomme, når kommuneplanen er vedtaget.

– at der tages højde for og følges op på støj-, lugt- og lysforurening, så naboer og beboelsesområder ikke udsættes for ulemper. Erfaringerne fra biogasanlægget ved Korskroen viste sig ikke at være lugtfri, som stillet i udsigt.

– at der tidligt udarbejdes en trafikplan for hele området, hvor der tages hensyn til eksisterende trafikmuligheder for såvel biler som cykler. Så man undgår vidtgående indgreb som lukning af Nordskrænten i forbindelse med datacentret.

– at der tidlige i forløbet etableres en afskærmning, gerne en grøn, mellem nye erhvervsområder/ transportkorridorer og beboelsesområder.

– at byggeri på erhvervsområdet opbygges og indrettes med arkitektur, der giver en levende og spændende indkørsel til Esbjerg via motorvejen.

– at der sikres gedigne indgreb mod luftforurening så det gamle udsagn om Esbjerg, ”at der lugter af fisk”, ikke erstattes af ”at der lugter af biogas/ammoniak”.

3. Kommentarer til boligudstykninger i Skads Andrup.

– Borgerne ønsker at der udstykkes et område til bosætning mellem Skads og Andrup, så de to landsbyer kommer tættere sammen. Et ønske, der er udtrykt gennem 2 årtier i lokalsamfundet.

– Borgerne ønsker at en del af området mellem Andrupvej, Andrup Byvej og Oksvangsvej udlægges til butik og boligområde til ældreegnede boliger samt grønt aktivitetsområde.

Begge dele for at sikre opbygning af et center i Skads Andrup i forbindelse med skolen og Energien.

– Borgerne ønsker, at det nuværende område udlagt til bosætning i Andrup Syd tilbageføres til landområde. Baggrunden er, at borgerne ønsker at samle udviklingen omkring de to landsbyer og arbejde for en udvikling, hvor den nuværende landbykultur med et godt og aktivt foreningsliv kan bibeholdes.

Skads Andrup lokalråd
v. formand
Kurt Nybo Jensen.

Se som PDF