Nyt om Facebook/Meta-aktiviteter

skadsandrup.dk/meta kan du finde oplysninger og nyheder vedrørende Meta/Facebook byggeriet ved Andrup.
Her finder du også lokalplanen og VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) redegørelsen for grunden/byggeriet.

Følgende er det første nyhedsbrev fra Meta/Facebook (Se som PDF):

Nyt om Meta-aktiviteter

Kære naboer og beboere i Andrup

Vi vil gerne give jer en kort opdatering på vores aktuelle aktiviteter på vores areal ved Andrup. Vi har aftalt med lokalrådet, at vi giver regelmæssige statusopdateringer i det lokale nyhedsbrev, så dette er blot den første af flere. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vi stadig er på et meget tidligt stadie i projektudviklingen, og det er derfor begrænset hvor meget information, vi kan dele på nuværende tidspunkt. Vi er midt i den tidlige projektering, og er også påbegyndt udarbejdelsen af ansøgninger om de nødvendige tilladelser. Dette betyder, at vi ikke har et konkret projektforslag at dele på nuværende tidspunkt. Vi kan dog bekræfte, at vi arbejder inden for rammerne af den gældende lokalplan og VVM fra 2019.

Følgende aktiviteter finder i øjeblikket sted på området:

  • Vi er i gang med at afslutte vores due diligence, hvilket bl.a. indebærer, at vi udfører geotekniske undersøgelser på stedet. Museet udfører også de sidste arkæologiske udgravninger.
  • Efter at have modtaget de nødvendige tilladelser i december 2021 har vi også påbegyndt nedrivning af ​​de eksisterende bygninger på stedet, og forventer at dette arbejde fortsætter de næste 3-4 måneder
  • For at sikre arealet og byggepladsområdet er vi også i gang med at etablere et midlertidigt byggehegn rundt om arealet.

Næste skridt

  • I løbet af foråret forventer vi at påbegynde arbejdet med at fjerne noget af beplantningen på arealet – indledningsvist vil der være fokus på at fjerne beplantning, der ligger hvor den fremtidige cykelsti skal anlægges.
  • Kommunen vil stå for anlæg af den nye cykelsti i henhold til lokalplanen, så eventuelle spørgsmål om den del af projektet, vil skulle rettes til dem.

Hvis I har spørgsmål til os, kan disse sendes til Skads Andrup Lokalråd, så sørger de for, at de bliver videresendt til os.

Nyt om projektet fra Esbjerg Kommune

Som led i realiseringen af lokalplan 10-030-0006, Erhvervsområde ved Andrup Vest, skal den del af Nordskrænten, som ligger indenfor lokalplanområdet nedlægges.

Link til lokalplanen:

https://dokument.plandata.dk/20_9523290_1548150276511.pdf

For at kunne lukke vejen skal der gennemføres tre vejprojekter:

  1. Anlæg af svingbaner (kanaliseringsanlæg) på Andrupvej, hvor der I lokalplanen er vist adgangsveje
  2. Anlæg af belyst dobbeltrettet cykelsti fra langs Andrupvej og øst for motorvej E20 (frem til hvor Nordskrænten føres over motorvejen)
  3. Anlæg af signalanlæg (trebenet lyskryds), i krydset Storegade/Hedelundvej

Anlægsarbejderne forventes igangsat i foråret 2022, og forventes afsluttet i efteråret. Herefter kan Nordskrænten nedlægges. Det er planlagt til at ske inden årets udgang.

Såfremt der er spørgsmål til projekterne er du velkommen til at rette henvendelse til Peter Nebeling (pne@esbjerg.dk, tlf. 7616 1324).